DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“

Objavljeno: 13.12.2013.

Europska unija "Ulaganje u budućnost"

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH www.strukturnifondovi.hr

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ usmjeren je na jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga kao i na osnaživanje stručnih kompetencija djelatnika iz sustava socijalne skrbi u tri lokalne zajednice: u Zagrebu, Karlovcu i Gospiću.

Suradnjom i umrežavanjem dionika u lokalnim zajednicama, djeci i mladima, te obiteljima u riziku i krizama postat će dostupne socijalne usluge  integrirane  psihosocijalne podrške.

Nositelj projekta je Ambidekster klub iz Zagreba, dok su partneri Centar za socijalnu skrb Karlovac i Carpediem, udruga iz Karlovca.
Suradnici na projektu su Centar za socijalnu skrb Gospić, Centar za socijalnu skrb Zagreb, brojne škole kao i druge organizacije civilnoga društva i ustanove socijalne skrbi.  

Projekt je prijavljen u sklopu natječaja Europske unije - Ulaganje u budućnost: „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ HR.5.2.04, financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007 -2013 i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, u iznosu od 749.299,96 kuna. Posrednička tijela su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Kako bi se omogućilo pružanje kvalitetnih i inovativnih usluga za obitelji u riziku i krizama, dostupnih u lokalnim zajednicama, održat će se treninzi i edukacije za članove stručnih timova iz udruga i za volontere, te  za djelatnike iz sustava socijalne skrbi. Sadržaji edukacija odnose se na  specifična,  stručna područja i metode rada kao što su provođenje kriznih intervencija u stručnom radu s obiteljima i adolescentima, edukativno-terapijski rad s djecom i mladima, kao i korištenje metoda dramske pedagogije,  terapije igrom i doživljajne pedagogije.
Umreženi stručnjaci i volonteri će osim stručnog osposobljavanja putem edukacija, imati  na raspolaganju internet forum za razmjenu iskustava, stručnu podršku pravnika i psihijatra te  grupnu superviziju.

Nakon provedenih aktivnosti stručnog osposobljavanja,  u Karlovcu  pri udruzi Carpdiem osnovat će se Savjetovalište za mlade, koje će voditi dva zaposlena mlada stručnjaka: psihologinja i socijalna radnica, dok  Ambidekster klub osniva mobilni tim dostupan u  istočnom dijelu grada Zagreba, sastavljen od tri stručnjaka. Usluge  Savjetovališta za mlade u Karlovcu te mobilnog tima u Zagrebu bit će dostupne od 01.05.2015. godine.

Pružanjem integrirane psihosocijalne podrške obiteljima u riziku i krizama, te djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti/s problemima u ponašanju omogućit će se:
psihosocijalna podrška obiteljima sa svrhom prevencije izdvajanja djece i mladih iz obitelji
•    pružanje novih oblika socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj temeljenih na participaciji korisnika, poticanju socijalne uključenosti i sinergijskom djelovanju dionika u društvenoj zajednici
•    povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga  jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva.

U kvaliteti pružanja socijalnih usluga  Ambidekster klub slijedi načela i smjernice navedene u "Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih 2014.-2016.", u poglavlju 2.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost u dijelu potenciranja financiranja programa udruga koje pružaju socijalne usluge kategoriji socijalno isključenih skupina korisnika – djeci i mladima s poremećajima u ponašanju: „inovativnost, dostupnost, kontinuiranost, usmjerenost na rezultate, aktivno sudjelovanje i osnaživanje korisnika, partnerstvo u lokalnoj zajednici, dobro upravljanje, stručnost zaposlenih, uravnotežena regionalna zastupljenost te inkluzivno volontiranje“. Projektni prijedlog također  slijedi cilj 2.2.1. Suradnja s organizacijama civilnog društva u kojem se naglašava poticanje razvoja „dopunskih i alternativnih usluga redovnoj usluzi koju pružaju državne institucije s naglaskom na one usluge koje nisu dovoljno razvijene i kojima se osigurava podrška korisnicima u zajednicama u kojima žive, razvoj usluga koje izravno pridonose prevladavanju nedostataka u postojećoj mreži usluga, proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za određene korisničke skupine i koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje posebice ranjivih skupina korisnika“.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.