DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva!

Objavljeno: 27.12.2021.

Sudjelovanje mladih i dijalog o globalnom građanskom obrazovanju za jednakost, inkluziju i solidarnost

Mladi nedovoljno često sudjeluju u procesu donošenja odluka koje utječu na njihov život, a kada ih se i poziva na sudjelovanje to je uglavnom na razini informiranja ili poziva da iskažu svoje mišljenje koje se ne uzima u obzir tijekom procesa odlučivanja. Problem s (ne)participacijom mladih je u tome što pojam “participacija” ni sami profesori, odgajatelji ni drugi stručnjaci koji rade s djecom ne razumiju u potpunosti. Često se stručnjaci stavljaju u poziciju “onog koji zna” što je najbolje za djecu i mlade. Mladi tada smatraju da su im odluke nametnute, pa pružaju otpor, a stručnjaci su frustrirani jer ne mogu ostvariti ciljeve na način na koji su zamislili. Dodatno, izostankom participacije na nižim razinama- u školi, socijalnoj skrbi, pravosuđu- mladi gube priliku osvijestiti važnost sudjelovanja u procesima donošenja odluka jer dobivaju poruku da njihovo mišljenje nije bitno i da ne mogu ništa promijeniti. Ovo je posebice došlo do izražaja u vrijeme pandemijske krize gdje su donesene mnoge odluke bez uvažavanja mišljenja djece i mladih, a gdje su odluke unazadile kvalitetu života mnogih od njih.

Takva uvjerenja se prelijevaju na sudjelovanje u demokratskim procesima u zajednici gdje mladi rijetko sudjeluju u donošenju odluka i izborima, a često zbog nedostatka motivacije niti ne znaju koji su to procesi ili kako u njima sudjelovati. Rješenje ovog problema je u kreiranju obrazovnih programa koji bi mladima omogućili stjecanje znanja i vještina o sudjelovanju u demokratskim procesima. Ono što je još važnije jest stvaranje okruženja koje omogućuje mladima da zajedno s odraslima, u obliku partnerstva sudjeluju u procesu donošenja odluka koje ih se tiču. Posebice se to odnosi na obrazovne ustanove koje pohađaju mladi.

Iz tog razloga Ambidekster klub u partnerstvu s Nansen dijalog centrom Osijek, DrONe udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter pokreće projekt pod nazivom GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva!

Projektom se nastoji uključiti mlade od 15 do 30 godina iz različitih krajeva Hrvatske u izradu smjernica i preporuka za građanski odgoj te za stvaranje participativnijeg i demokratičnijeg okruženja unutar obrazovnih ustanova. Planira se nekoliko treninga namijenjenih mladima za povećanje znanja o građanskoj participaciji te će se nakon toga održati dijalozi između mladih, obrazovno-odgojnih djelatnika te donositelja odluka s ciljem unapređenja građanskog odgoja i školskog okruženja.

Projekt je financiran sredstava Europske unije kroz Erasmus + program, a provodi se od prosinca 2021. do lipnja 2023. godine.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.