DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Natječaj za radna mjesta

Objavljeno: 13.01.2023.

Ambidekster klub 13.01.2023. otvara natječaj za dva radna mjesta 1. Voditelja/icu ureda 2. Izvoditelja/icu stručnih intervencija i projektnog asistenta/icu.

Ambidekster klub 13.01.2023. otvara natječaj za dva radna mjesta:

• Voditelja/icu ureda
• Izvoditelja/icu stručnih intervencija i projektnog asistenta/icu

Prijave do 23.01.2023. na e-mail : ambidekster.hr@gmail.com
Potrebno je priložiti sažeto motivacijsko pismo i životopis.

Ukoliko želite svoj radni angažman te doprinos i djelovanje u društvenoj zajednici posebice usmjeriti na razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj, te na neformalno obrazovanje u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, osnaživanja i društvenog uključivanja korisničke skupine pozivamo Vas da nam se javite na ovaj poziv!

Radno mjesto: Voditelj/ica ureda Ambidekster kluba

Poželjne kvalifikacije/ali nisu uvjet: SSS ekonomskog smjera ili gimnazija i/ VSS ekonomskog ili društvenog smjera

Poželjne dodatne kvalifikacije: edukacije u području administrativno-financijskog poslovanja, u području razvoja i organiziranja rada udruga, upravljanja projektima, ljudskim resursima, suradnje i korespodencije

Iskustvo u radu: važnija je motivacija za rad u civilnom sektoru- motivacija za doprinosu u području ljudskih prava i poboljšanju uvjeta i kvalitete života za ranjive društvene skupine
Dobro bi došlo:
Iskustvo rada u civilnom sektoru, u administrativno-financijskom poslovanju, u prijavama i provedbi programa i projekta, vođenju ureda i organiziranju podataka i slično.

Radni zadaci se odnose na sljedeće poslove:

• financijsko-administrativni poslovi (izrada proračuna projekta, uvrštavanje računa u projekte
praćenje utroška sredstva po projektima, izrada ugovora, narudžbenica, putnih naloga,
unošenje i provođenje platnih naloga i računa kroz sustav internetskog bankarstva te asistencija računovodstvu i drugo)
• izrada pregleda aktivnosti, specijaliziranih financijskih izvještaja za donatore s potrebnom pratećom dokumentacijom
• unos podataka, vođenje evidencija i baza podataka, obrada podataka, pohrana dokumenata (Primjerice: vođenje evidencije radnih sati zaposlenih; evidencija bolovanja i godišnjih odmora; prijave/odjave radnika, koordiniranje liječničkih pregleda radnika i zaštite na radu, evidencija edukacija i događanja, kontakata partnera i suradnika, volontera, rada za opće dobro)
• logistička podrška u provođenju projekta
• komunikacija i korespondencija sa suradnicima i partnerima
• koordinacija aktivnosti unutar ureda te vođenje interne komunikacije unutar organizacije
• praćenje ispunjavanja ugovornih obveza prema donatorima, vođenje brige o pravodobnosti izvješćivanja i dostave dokumentacije nadležnim tijelima i donatorima
• vođenje brige o pohrani dokumenata, njihovoj dostupnosti te dostupnosti promotivnih materijala
• vođenje uredskog poslovanja kao podrška rukovođenju i upravljanju organizacijom
• koordinacija dostave i poštanskih isporuka
• upravljanje potrošnim materijalom, nabavka opreme i usluga
• koordinacija uređivanja i održavanja radnih prostora
• vođenje brige o urednosti radnih prostora
• putovanja radi sudjelovanja na edukacijama i provedbe projekta
• ostali poslovi u skladu s potrebama organizacije.

Uvjeti rada:

• Probni rok: 3 mjeseca
• 40 satni radni tjedan
• Mjesto rada: Zagreb

Vještine i znanja:

• Visoka razina etičnosti u ophođenju s ljudima, vještine dogovaranja i organizacije poslova uredskog poslovanja i vođenja ureda
• Razumijevanje i primjena društveno odgovornog poslovanja
• Upoznatost s ključnim područjima te spremnost djelovanja sukladno vrijednostima koje Ambidekster klub zagovara i promiče, zalaganje za vrijednosti koje Ambidekster klub promiče unutar organizacije i u društvenoj zajednici

• Visoka razina znanja hrvatskoga jezika u govoru i pismu
• Srednja razina vladanja engleskim jezikom u govoru i pismu
• Vozačka dozvola B kategorije- poželjno ali nije obvezno.

Radno mjesto: Izvoditelj/ica stručnih intervencija i projektni asistent/ica

Potrebne kvalifikacije: VSS socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik
Iskustvo u stručnom radu: najmanje 2 godine (ugovor o radu, honorarni rad, volontiranje)
Potrebno iskustvo rada računajte uključujući formalnu duljinu staža ali i druge oblike doprinosa društvenoj zajednici, posebice volontiranja u organizacijama civilnoga društva i javnim ustanovama!

Radni zadaci:

A) Izvođenje stručnih intervencija:

• Preventivni i tretmanski rad s djecom, mladima i obiteljima u savjetovalištu „SPIRIT“ i lokalnim zajednicama:
• Grupni i individualni savjetodavni i terapijski rad, psihosocijalna podrška, edukativni oblici rada (radionice , interaktivne prezentacije),
• Inicijalne posjete obiteljima, povezivanje obitelji sa pružateljima usluga u lokalnoj zajednici sukladno njihovim potrebama; odabir obitelji za intenzivan stručni rad u obiteljima,
• Sudjelovanje u izradi programa za provođenje intenzivnog stručnog rada u domovima obitelji,
• Intenzivan stručni rad u domovima romskih obitelji s maloljetnom djecom prema planu promjena i programu intervencija za svaku obitelj ponaosob, izrada plana i programa za svaku obitelj ponaosob,
• Suradnja s volonterima uključenima u rad s obiteljima,
• Suradnja sa djelatnicima Centara za socijalnu skrb i drugim dionicima u lokalnim zajednicama
• Izvješćivanje za potrebe praćenja rada s obiteljima, djecom i mladima, za potrebe praćenja rezultata i učinaka intervencija


B) Podrška vođenju projekata:

Koordinacija i organizacija projektnih aktivnosti
Promidžba programa i projekta, te rada udruge u javnosti, komunikacija s javnošću
Administrativno poslovanje
Evidentiranje i organiziranje projektne dokumentacije
Izvješćivanje- opisno i financijsko
Prijava projekata

C) Ostali poslovi

Sudjelovanje u radu projektnog tima i stručnog tima Ambidekster kluba
Sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim razvoju Ambidekster kluba
Doprinos u obavljanju poslova kojima se razvija i unapređuje kvaliteta rada u udruzi
Ostali poslovi u skladu s potrebama organizacije

Uvjeti rada:

• Puno radno vrijeme - 40 sati na tjedan
• Probni rok 3 mjeseca
• Mjesto rada: Zagreb, putovanja radi provedbe aktivnosti i edukacija
• Rad u popodnevnoj smjeni prema dogovoru


Vještine, znanja i karakteristike:

• Visoka razina etičnosti u ophođenju s ljudima, vještine dogovaranja i organizacije radnih zadataka
• Upoznatost s ključnim područjima te spremnost djelovanja sukladno vrijednostima koje Ambidekster klub zagovara i promiče (primjerice promoviranje zdravih stilova života, zalaganje za društveno uključivo društvo), privrženost idejama i vrijednostima Ambidekster kluba
• Vještina promoviranja ključnih ideja projekta
• Visoka razina znanja hrvatskoga jezika u govoru i pismu
• Razvijene vještine pisanog izražavanja i korištenja računala

Prednosti:

• Dodatne kvalifikacije: edukacije za stručni rad s ciljnom populacijom, edukacije u području u kojem udruga djeluje, medijska pismenost i drugo.
• Vozačka dozvola B kategorije
• Korištenje osobnog vozila u službene svrhe

 

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.