DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

KIS– Kultura izgradnje sigurnosti i nenasilja među mladima

Objavljeno: 14.05.2024.

Ambidekster klub u 2024. godini nastavlja s provedbom projekta „KIS– Kultura izgradnje sigurnosti i nenasilja među mladima“, koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a sufinanciran od strane Grada Zagreba.

Cilj je projekta smanjenje različitih pojavnih oblika nasilja među mladima, a posebice nasilja na internetu i nasilja u mladenačkim vezama putem očuvanja mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti mladih. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukaciju mladih, roditelja i stručnjaka u odgojno-obrazovnom sustavu o pravovremenom prepoznavanju, sprječavanju i zaustavljanju nasilja kao i na umrežavanje dionika u Gradu Zagrebu te na otoku Braču.

Kako bismo pridonijeli smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, te učinkovito odgovorili na potrebe korisnika i društvene zajednice u cjelini, kreirali smo sveobuhvatni preventivni projekt koji uključuje više razina djelovanja u lokalnim zajednicama:
1. preventivno djelovanje u općoj populaciji mladih, usavršavanjem i provođenjem programa radionica koji će pod mentorstvom izvoditi „mladi za mlade“,
2. selektivnu prevenciju putem provođenja tretmanskog programa za posebice ranjive skupine mladih te za mlade u riziku od društvenog isključivanja, uz doprinos studenta tri fakulteta putem društveno korisnog učenja
3. selektivnu i indiciranu prevenciju putem telefonskog i on-line savjetovališta „Klikni za sigurnost“
4. uključivanjem građana i građana, informiranjem javnosti o rizicima i štetnosti nasilja i govora mržnje među mladima na internetu i nasilja u mladenačkim vezama, te je povećana informiranost u javnosti o etici participacije i odgovornosti pojedinca i zajednice u zaštiti prava i integriteta mladih osoba putem medijske kampanje „Klikni za sigurnost“.

Program preventivnih radionica sastoji se od 4 radionice opće prevencije, a program selektivne prevencije nasilja na internetu i nasilja u mladenačkim vezama sastoji se od 6-8 radionica grupnog i individualnog stručnog rada. U provedbi programa sudjelovat će educirani mladi aktivisti- volonteri studenti za koje će biti organizirane osnovna edukacija o volontiranju i edukacija za rad na projektu. Osim toga, za sve volontere i izvoditelje bit će osmišljena i održana dramska edukacija kojom će se educirati i mentorirati za primjenu tehnika i alata psihodrame u oblikovanju dramskih scena te za primjenu dramskih tehnika i alata u izradi i provođenju programa radionica „KIS“ te za primjenu u drugim stručnim intervencijama.

U sklopu projekta planirana je i provedba medijske kampanje „Klikni za sigurnost“ s ciljem podizanja svijesti javnosti o rizicima nasilja i govora mržnje među mladima na internetu i nasilja u mladenačkim vezama, smanjenja tolerancije na nasilje i govora mržnje na internetu, podizanja svijesti javnosti o etici participacije i odgovornosti pojedinca i zajednice u zaštiti prava mladih te važnosti ulaganja za njihov razvoj.

Škole, nastavnici i stručni suradnici sudjelovat će u aktivnostima informiranja i motiviranja roditelja i učenika da se pridruže projektu, te će podržati kampanju "Klikni za sigurnost". Partneri i suradničke institucije poput Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Agronomske škole Zagreb, Upravne škole Zagreb, Srednje škole Bol te Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, ojačat će suradnju kako bi sustavno implementirali preventivne programe za mlade, te unaprijedili kapacitete za sprječavanje nasilja među mladima.

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta davatelja.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.