DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Zdravo življenje i kvaliteta života

Objavljeno: 07.08.2015.

Djeca i mladi u suvremenom društvu susreću se s brojnim socijalnim rizicima – zlouporabom duhana, alkohola i droga, pritiskom vršnjaka, zabavom koja uključuje računalne igre, "sjedilački", neaktivan način života uz prekomjerno konzumiranje hrane, odlazak u kladionice ili konzumiranje sredstava ovisnosti.

Ustav Republike Hrvatske definira Hrvatsku kao socijalnu državu koja potiče socijalno blagostanje svojih građana, a istovremeno jamči pravo na zdravstvenu zaštitu te pravo na zdravo življenje. U Republici Hrvatskoj socijalno osnaživanje i zdravstvena zaštita djece i mladih jedno je od osnovnih ustavnih načela čija se provedba osigurava provedbom različitih propisa, nacionalnih dokumenata, radom savjetodavnih tijela, osiguravanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva usmjerenih djeci i mladima te međunarodnom suradnjom.
Svi temeljni dokumenti usmjereni dobrobiti djece i mladih naglašavaju potrebu da se mladima pomogne na svim razinama, kroz otvoreni dijalog i njihovo uključivanje u samostalan i odgovoran život. Kako bi se pravo na zdravo življenje i kvalitetu života ostvarilo, te posebice usmjerilo na unaprjeđenje kvalitete života mladih nužan je angažman i umreženost ključnih dionika na svim razinama djelovanja, od obitelji preko lokalne zajednice, do nacionalne razine.
Stručni rad s djecom i mladima u Ambidekster klubu ima za cilj stvaranje edukativnog, poticajnog okružja koje  omogućava podršku djeci i mladima  u odrastanju u odgovornu, zdravu i samosvjesnu osobu. To je mlada osoba koja je osvijestila svoje resurse i uči ih koristiti kako bi se suočila sa životnim izazovima i problemima, uspješno se nosi s pritiskom vršnjaka, spremna je pomoći drugima i tolerantna na različitosti s kojima se susreće.
Programi koje udruga provodi osmišljeni su kako bi pružili podršku mladima da se kreativno izraze, da pronađu svoje životne motivacije, da nauče  svjesno pospješivati svoj razvoj u  proaktivnom djelovanju za sebe i za druge.

U poticanju razvoja zdravih životnih navika i zdravih životnih stilova udruga pruža usluge individualnog savjetovanja mladih, grupnih interaktivnih radionica s djecom i mladima, obiteljsko savjetovanje te aktivnosti u prirodi.

Do sada je Ambidekster klub kreirao četiri projekta usmjerenih stjecanju zdravih životnih navika i samozaštitnih ponašanja u djece i mladih:

„Doživljajna edukacija - 100% prirodno“ - projekt usmjeren doživljajnoj edukaciji djece i mladih (2005, 2006)
„Aktivni i mladi“ – projekt edukacije vršnjačkih edukatora i pomagača na temu reproduktivnog
 zdravlja (2010, 2011, 2012, 2013)
 „Moj zdravi stil“ – projekt  prevencije ovisnosti u djece i mladih (2012, 2013)
"Pozitivna prognoza" - projekt usmjeren reproduktivnom zdravlju mladih (2013)
„Najjači stav za odabir zdrav“ – projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci (2013)

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.