DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

ZAGOVARANJE PRAVA DJECE I MLADIH

Objavljeno: 06.01.2017.

Zagovaranje prava djece i mladih usmjereno je na aktivan rad u poboljšanju politika i praksi usmjerenih dobrobiti djece i mladih kojima prijeti rizik od socijalne isključenost ili gubitak adekvatne roditeljske skrbi. Praktično iskustvo u zagovaranju poučava  nas da uspješno zagovaranje dovodi do održivih promjena koje djeci i mladima osiguravaju puno uživanje njihovih prava u okruženju koje im pruža podršku.
Zagovaranje može uključivati različite razine djelovanja:  od pružanja kvalitetnih socijalnih usluga i programa neformalne edukacije kojim se omogućavaju odgovarajući i zadovoljavajući uvjeti za odrastanje djece,  preko lobiranja za osiguravanjem većih sredstava za preventivne programe usmjerene djeci, mladima i obiteljima, do poticanja međunarodnih organizacija kao što su Ujednjeni narodi da usvoji međunarodne smjernice o alternativnoj skrbi za djecu i mlade. Razvoj zagovaranja unutar  organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj prate velike promjene, koje su slijedile razvoj civilnog društva općenito. U početku su zagovaračke aktivnosti prate programske aktivnosti civilnih udruga, da bi  s razvojem civilnoga društva postale redovne ili čak ključne aktivnosti udruge. Od početka novog stoljeća u Hrvatskoj se počinju razvijati i mreže udruga, s isključivim ciljem zagovaranja za prava djece i mladih. Ambidekster klub član je dvije takve mrežne udruge, Mreže mladih Hrvatske i Koordinacije udruga za djecu.
U posljednjih nekoliko godina nevladine udruge snažno naglašavaju važnost sudjelovanja djece i mladih u zagovaranju, što se kod zagovaranja drugih skupina u društvu podrazumijeva, dok su djeca i mladi ostajali u ulozi pasivnih promatrača vlastite sudbine, bez mogućnosti utjecaja. Paradigma se mijenja, zahvaljujući naporima pojedinih nevladinih udruga te djeca i mladi iz uloge pasivnih promatrača prelaze u aktivne zagovaratelje, preuzimaju odgovornost za svoju budućnost, i time direktno utječu na poboljšanje kvalitete svojeg života.

Ključni aspekti u zagovaranja u Ambidekster klubu su sljedeći:
 
Zagovaračke aktivnosti usmjerene su prema  održivim, vidljivim promjenama  koje donose dobrobiti korisnicima (zagovaračkoj skupini) kako na razini društvene zajednice, tako i na razini pojedinca, što primjerice znači:  nije dovoljno utjecati na izmjenu zakona, nego i na njegovu primjenu u praksi pri čemu je važno djelovati u smjeru  primjera  dobre prakse u provedbi zakona.
•    Zagovaranje je proces u kojem treba dugoročno ustrajati,  jer tek dugoročno daje mjerljive rezultate
•    Pristup zagovaranju je istraživački pristup, temeljen na dokazima i autentičnim iskustvima korisnika (zagovaračke skupine)

U Ambidekster klubu  zagovara se zaštita prava djece i mladih u riziku od socijalnog isključivanja i "drop-outa", i to prvenstveno za njihova prava koja su definirana Konvencijom o pravima djece Ujedinjenih Naroda, koju je Hrvatska potpisala i ratificirala 1991. godine.  Ključni moment u zagovaranju za prava djece i mladih, i njegova prava snaga leži u uključivanju te iste djece i mladih u donošenje odluka. Prvenstveno odluka  koje direktno utječu na njihov život, a kasnije i odluka koje utječu i na živote drugih. Stoga zagovaranje prava djece i mladih  u Ambidekster klubu temeljimo na  učenju mladih   kako da sami zagovaraju za svoja prava. A to zagovaranje započinje s razmišljanjem, informiranjem i djelovanjem skupina mladih da sebe i druge pokrenu u pozitivnom smjeru.
Stoga nam se pridružite, za pozitivnu promjenu svijeta u kojem živimo svako može učiniti mnogo, ovdje i sada!

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.