DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Savjetovanje i psihosocijalna podrška

Objavljeno: 06.01.2017.

SAVJETOVANJE

Savjetovanje je aktivnost u kojoj savjetodavci pomažu korisnicima da istraže osjećaje i misli koje su povezane s njihovim iskustvima. Na taj način, omogućavaju korisnicima da promisle o onome što im se događa i da razmotre druge mogućnosti razmišljanja i djelovanja.  
Savjetodavci rade u okruženju koje osigurava diskreciju i posvećenost korisnicima, te slušaju pozorno, nudeći vrijeme, empatiju i poštovanje koji su im potrebni da izraze svoje osjećaje, te  doživljaj sebe i svoje životne situacije iz druge perspektive. Cilj savjetovanja jest omogućiti korisnicima da se nose s izazovima, te da ih se potakne na pozitivne promjene u onim područjima života u kojima im je to potrebno.  
Savjetodavci, unatoč svojem nazivu, zapravo ne bi trebali davati izravne savjete, već bi trebali pomoći klijentima da donesu svoje vlastite izbore unutar konteksta savjetovanja.  
Savjetovanje i psihoterapija srodne su, ali ne identične aktivnosti, budući da se savjetovanje odnosi na pomoć u konkretnim, svakodnevnim situacijama i problemima, dok je psihoterapija vezana uz rad na cjelokupnoj čovjekovoj osobnosti i dubinskim promjenama u njegovom funkcioniranju.  
Savjetovanje se sastoji od sljedećih aktivnosti:
- stvaranje odnosa povjerenja i poštovanja s korisnicima- definiranje ishoda rada za korisnika i za savjetodavca
- poticanje korisnika da govori o problemima koje obično ne može podijeliti s drugima
- aktivno slušanje korisnika i razumijevanje njegove situacije
- prihvaćanje problema koje iznosi korisnik bez predrasuda
- pomaganje korisniku da ostvari dublje razumijevanje svojeg problema
- suočavanje korisnika s nedosljednostima u djelima i postupcima koji su ga doveli do problema
- pomaganje korisniku da donese odluke povezane s mogućim izborima
- upućivanje korisnika na druge izvore pomoći, ukoliko je potrebno
- pohađanje supervizije i stručnih edukacija
- vođenje evidencije o radu s korisnicima  sukladno etičkim principima
 

PSIHOSOCIJALNA POTPORA

Za razliku od savjetovanja, koje se odvija uglavnom s pojedincima, parovima ili grupama, psihosocijalna potpora odnosi se na pomaganje pojedincima da rješavaju probleme i razvijaju svoju vještinu funkcioniranja na individualnoj razini, interpersonalnoj razini, razini lokalne zajednice i razini društva.
Shema razina na kojima se pruža potpora izgleda ovako:

PSIHOSOCIJALNA POTPORANa individualnoj razini, psihosocijalna potpora nalik je savjetovanju – korisnika  se savjetuje o tome kako da se nosi sa svojim unutarnjim konfliktima, strahovima, osjećajima nedostatnosti, te kako da pronalazi i ostvaruje bolje ishode za sebe.
Na interpersonalnoj razini, psihosocijalna potpora bavi se uglavnom razvijanjem vještina komunikacije s ljudima iz neposredne okoline – obitelji, prijateljima, suradnicima i drugo - kao i rješavanjem problema u interpersonalnim odnosima, te stvaranjem mreže potpore za korisnika.

Na razini lokalne zajednice, korisniku se pomaže da profunkcionira u sredini u kojoj živi – da pronađe posao, osigura egzistenciju, postigne bolje rezultate u školi i na radnom mjestu, itd.

Na razini društva, djeluje se na razvoj sustava koji bi omogućio bolje, humanije i učinkovitije rješavanje problema svih pojedinaca, na rješavanje problema nejednakosti, stigmatizacije, nerazumijevanja i drugih prepreka koje sprečavaju kvalitetno funkcioniranje pojedinaca iz svih skupina i subkultura.
Psihosocijalnom potporom bave se uglavnom organizacije u čijem je opisu poslova briga za mentalno zdravlje pojedinca i društva. Formalne institucije često se, zbog prezaposlenosti, nemaju mogućnosti baviti svim aspektima psihosocijalne potpore, pa je taj posao u velikoj mjeri prepušten nevladinim organizacijama.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.