DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Doprinos razvoju javnih politika

Objavljeno: 06.01.2017.

Uz riječ politika često povezujemo različite, pa i negativne asocijacije. Međutim, čak i kada govorimo negativno o politici i tad od institucija vlasti očekujemo da doprinose rješavanju problema koji su prepoznati u društvu. Rješavanje takvih javnih problema odvija se upravo putem javnih politika. Javne politike možemo definirati kao namjerno djelovanje institucija vlasti koje utječe na društvo i ekonomiju (Škrabalo, 2010).

Proces odlučivanja o javnim pitanjima sastoji se od tri povezane dimenzije za koje u engleskom jeziku postoje, a u hrvatskom ne postoje različiti pojmovi. To su:
• Politics – političko odlučivanje političkih aktera – političara koje karakterizira borba za političku moć i želja za osvajanjem vlasti;
• Policy – sam sadržaj politike, odnosno rješavanje javnih problema racionalnim izborom jednog između nekoliko alternativnih rješenja za taj problem;
• Polity – institucionalni ustroj unutar kojeg se donose političke odluke te formalne procedure za političko odlučivanje.

Zainteresirana javnost među kojima su često upravo organizacije civilnog društva imaju pravo sudjelovanja u javnopolitičkom procesu jer demokracija podrazumijeva opće pravo participacije u donošenju odluka svih onih na koje se odluke donose. Budući da su problemi građana i mogućnosti rješavanja tih problema vrlo složeni, a postoje ograničenja u resursima da bi država mogla uspješnije rješavati probleme proces kreiranja i provedbe javnih politika treba biti otvoren sudjelovanju neformalnih ili nedržavnih aktera. U Hrvatskoj Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata regulira potrebu uključivanja zainteresirane javnosti u postupke donošenja odluka (Miošić, Petek, Berković, 2013). Organizacija civilnog društva mogu posjedovati potrebnu ekspertizu i iskustveno znanje te pridonijeti procesu stvaranja i provedbe javnih politika kao i pratiti kako pojedine politike utječu na građane ili pojedine skupine.

Ambidekster klub daje svoj doprinos, zajedno s brojnim drugim organizacijama civilnog društva u kreiranju, provedbi i praćenju pojedinih hrvatskih javnih politika. Predstavnice Ambidekster kluba sudjeluju u radnim skupinama zaduženim za kreiranje pojedinih javnih politika, sudjelujemo u procesima javnog savjetovanja o pojedinim javnim politikama, prijavama na natječaje preuzimamo na sebe odgovornost provedbe programa kojima se zapravo  provode pojedine mjere iz javnih politika ili u suradnji s mrežama kojih smo članovi (Koordinacije udruga za djecu i Mreže mladih Hrvatske) pratimo provedbu politika za djecu i mlade. Doprinos članica i članova Ambidekster kluba vidljiv je u kreiranju, provedbi i praćenju provedbe Nacionalnog programa za mlade, Nacionalnog programa zaštite prava i interesa djece te različitih drugih politika iz područja socijalne skrbi i to primarno onih koje se odnose na kvalitetu provedbe pojedinih mjera te podršku i tretman mladima s problemima u ponašanju.

Preporučene publikacije:

Hill, Michael (2010): Proces stvaranja javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Miošić, Petek, Berković (2013): Analiza i zagovaranje javnih politika. Zagreb: GONG.

Škrabalo, Marina (2010): Priručnik za razvoj javnih politika za državne službenike u BIH.Sarajevo: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.