DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom

Objavljeno: 22.02.2018.

 

O PROJEKTU:

"Klikni za sigurnost"- projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom
Projektom „Klikni za sigurnost“ dugoročno se pridonosi smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima te prevenciji tjelesnog kažnjavanja, zanemarivanja i zlostavljanja djece i mladih.

 

PARTNERI

- Društvo naša djeca grada Gospića
- Centar za socijalnu skrb Zagreb
- Centar za socijalnu skrb Gospić

 

KORISNICI:

- Djeca i mladi u dobi od 8 do 18 godina
- Roditelji
- Volonteri

U tretmanski rad uključena su prije svega djeca i mladi koji su doživjeli neki oblik nasilja, djeca i mladi s pasivnim PUP, djeca i mladi s neodgovarajućom roditeljskom skrbi te njihovi roditelji.
Preventivne aktivnosti usmjerene su informiranju opće populacije djece i roditelja o različitim oblicima nasilja, njegovim posljedicama i načinima proaktivnog djelovanja.
Korisnici su aktivni sudionici u cjelokupnom procesu izvođenja projekta: od procjene stanja u lokalnoj zajednici, preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti projekta do evaluacije učinkovitosti projektnih aktivnosti. 


MJESTO PROVEDBE:

- Grad Zagreb – istočni dio grada
- Ličko-senjska županija (Gospić) 

 

AKTIVNOSTI:

U intervencijskom smislu ovaj projekt je sveobuhvatan te uključuje preventivni i tretmanski aspekt djelovanja kojim se pridonosi stvaranju sigurnijeg okružja za odrastanje djece i mladih te se posebice nastoji pridonijeti zaštiti djece i mladih koji su već doživjeli neki oblik nasilja (emocionalnog, tjelesnog, seksualnog, međuvršnjačkog).

 

INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA
- individualno savjetovanje za djecu i mlade
- individualno savjetovanje za roditelje

GRUPNI RAD
- Grupni rad s roditeljima kroz set radionica „Moje proaktivno dijete“
- "SAFE“ - socijalnopedagoški program radionica za djecu i mlade

EDUKATIVNE RADIONICE I TRIBINE ZA UČENIKE I RODITELJE
- U osnovnim i srednjim školama u cilju prevencije nasilja provodimo:
- Radionice za učenike „Budi najjača karika u lancu nenasilja“
- Tribine i radionice za roditelje „Klikni za sigurnost“

ON-LINE I TELEFONSKO SAVJETOVANJE
- on-line savjetovalište u Zagrebu: spirit@ambidekster.hr ili putem telefona:

099457 54 44
01/2852170


EDUKACIJA I PODRŠKA VOLONTERIMA UKLJUČENIMA U PROVEDBU PROJEKTA

- Edukacija „Cybercool“, edukacija volontera za promicanje kulture mira, dijaloga, nenasilnog i proaktivnog ponašanja
- Mentorska podrška i supervizija u provedbi projektnih aktivnosti

INFORMIRANJE ŠIRE JAVNOSTI

- putem informativnih materijala (leci, deplijani, posteri)
- Promocija spota „Što se dogodi na internetu“ link 

- Projekt se provodi uz sudjelovanje stručnjaka iz lokalne zajednice:
- djelatnika Centara za socijalnu skrb,
- stručnjaka iz umreženih savjetovališta
- stručnih suradnika iz osnovnih i srednjih škola
- uz uključivanje i doprinos volontera.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grada Zagreba i Grada Gospića.

 

 

 

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

Projektom „Klikni za sigurnost“ pridonosi se zaštiti djece i mladih od različitih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima (emocionalnog, tjelesnog, seksualnog nasilja nad djecom i mladima uključujući elektroničko nasilje), te prevenciji tjelesnog kažnjavanja (izloženosti nasilju, kao i zanemarivanju i zlostavljanju djece) provođenjem intervencija i umrežavanjem savjetovališnih resursa i dionika u lokalnim zajednicama. 

... Read more ...

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Objavljeno: 27.06.2017.

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.
Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.
Tako su u školskoj godini 2016./2017. radionice opće prevencije provedene u ukupno  17 razreda Poljoprivredne škole i Trgovačke škole u Zagrebu te u 8 razreda Osnovne škole Dr. Jure Turića u Gospiću.

Tijekom radionica učenici su informirani o različitim oblicima nasilja, o primjerenim načinima reagiranja u slučajevima nasilja, senzibilizirani su za traženje stručne podrške u slučajevima nasilja te upoznati sa štetnosti i rasprostranjenosti elektroničkog nasilja (engl. cyberbullying).
Radionice su provodile izvoditeljice projektnih aktivnosti Ambidekster kluba uz pomoć i podršku volonterki – aktivistkinja koje su i same sudjelovale na edukaciji "Cybercool - edukacija i aktivizam" u svrhu njihovog osposobljavanja za sudjelovanje u kampanji „Klikni za nenasilje“.
Tekst koji slijedi nastao je temeljem iskustva provedbe radionice opće prevencije  naše volonterk, studentice prve godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije i dio je medijske kampanje „Klikni za nenasilje". 
Kampanja se provodi provodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o govoru mržnje na internetu te smanjenja tolerancije na govor mržnje na internetu  i poticanja djece, mladih i odraslih na aktivno zalaganje za poštivanje ljudskih prava. Tekstom je odgovoreno na pitanja koja su učenicima bila najzanimljivija, a vezana su uz nasilje među vršnjacima.

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 01.05.2017.

On-line savjetovalište djeluje u sklopu nacionalne kampanje „Ne govoru mržnje na internetu“ (više na www.dislajkammržnju.hr) koju provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

... Read more ...

Klikni za sigurnost

Objavljeno: 26.06.2017.

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom...

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.