DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Uključi se, volontiraj!

1 - Uključi se, volontiraj!

Cjeloviti i integrirani pristup

2 - Cjeloviti i integrirani pristup

Ambidekster team

3 - AK TEAM

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT MLADIH

4 - ZA KVALITETNIJI ŽIVOT MLADIH

SAVJETOVANJE

5 - SAVJETOVANJE

NEFORMALNA EDUKACIJA

6 - NEFORMALNA EDUKACIJA

Sunčana strana ulice

7 - Sunčana strana ulice

Interkulturalnost

8 - Interkulturalnost

Zdravo življenje

9 - Zdravo življenje

AMBIDEKSTER KLUB NOVOSTI

Konfrenecija “Setting sail from the safe port”

Objavljeno: 13.11.2017.

Konfrenecija “Setting sail from the safe port”- nove spoznaje i trendovi u području deinstitucionalizacije, osnaživanja obitelji i podršci udomiteljskim obiteljima

... Read more ...

Klikni gore za posebne Ambidekster rubrike ili nastavi čitati donje Ambidekster novosti, ispod kojih su i predmetne rubrike Upoznaj AK i rubrika Izdvojeno...

Poziv za zapošljavanje u Ambidekster klubu

Objavljeno: 21.09.2017.

 

Ukoliko želite svoj radni angažman te doprinos i djelovanje u društvenoj zajednici posebice usmjeriti na razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj, te na neformalno obrazovanje u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, osnaživanja i društvenog uključivanja djece, mladih i odraslih, pozivamo Vas da nam se javite na ovaj poziv za zapošljavanje na jedno od dva radna mjesta:

1. Izvoditelj aktivnosti i stručnih intervnecija

Potrebne kvalifikacije:
VSS socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik+završena psihoterapijska škola

2. Koordinator rada udruge

Potrebne kvalifikacije: VSS socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik
Poželjne dodatne kvalifikacije: edukacije u području u kojem udruga djeluje, edukacije za upravljanje projektima, za stručni rad s ciljnom populacijom, za upravljanje ljudskim resursima, medijsku pismenost i drugo.

Prijave do 28.09.2017. na e-mail : ambidekster.hr@gmail.com 
- potrebno je priložiti sažeto motivacijsko pismo i životopis.

... Read more ...

Poziv volonterima na sudjelovanje u projektu Zavrti promjenu

Objavljeno: 16.08.2017.

Ambidekster klub nositelj je projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ koji se provodi u partnerstvu s udrugom Carpe Diem iz Karlovca, Mrežom mladih Hrvatske i XII. gimnazijom Zagreb.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi projekta su:
­    Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj i provedbu volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima.
­    Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama temeljenih na principima rada s mladima u dvije lokalne zajednice: Zagrebu i Karlovcu.
Volonteri/ke se u projekt uključuju na volonterskoj poziciji „Suradnik/ca za rad s mladima“ te aktivno sudjeluju u uspostavi i provedbi volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama.  
Volonterski angažman volontera/ki na poziciji „Suradnik/ica za rad s mladima očekuje se u razdoblju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine, kontinuirano jednom tjedno.
U volonterske aktivnosti uključujemo ukupno 20 volontera, od kojih će 12 volontirati na području Grada Zagreba, a 8 u Karlovcu.

... Read more ...

Poziv za osposobljavanje stručnih suradnika...

Objavljeno: 20.07.2017.

Ambidekster Klub u partnerstvu s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom te u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, Upravom za zatvorski sustav poziva zainteresirane stručnjake na dvodnevni trening za osposobljavanje u provođenju programa „Jačanje unutarnje snage – JUS-TSV - trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu RH“.
Pozivaju se stručnjaci: socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi  zainteresirani za provođenje programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u kaznenim tijelima u RH, a posebice stručnjaci zainteresirani za rad u Kaznionici u Glini, Zatvoru u Dubrovniku i Zatvoru u Gospiću da se prijave na e-mail:  ambidekster.hr@gmail.com.

... Read more ...

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Objavljeno: 27.06.2017.

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.

Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.
Tako su u školskoj godini 2016./2017. radionice opće prevencije provedene u ukupno  17 razreda Poljoprivredne škole i Trgovačke škole u Zagrebu te u 8 razreda Osnovne škole Dr. Jure Turića u Gospiću.

Tijekom radionica učenici su informirani o različitim oblicima nasilja, o primjerenim načinima reagiranja u slučajevima nasilja, senzibilizirani su za traženje stručne podrške u slučajevima nasilja te upoznati sa štetnosti i rasprostranjenosti elektroničkog nasilja (engl. cyberbullying).
Radionice su provodile izvoditeljice projektnih aktivnosti Ambidekster kluba uz pomoć i podršku volonterki – aktivistkinja koje su i same sudjelovale na edukaciji "Cybercool - edukacija i aktivizam" u svrhu njihovog osposobljavanja za sudjelovanje u kampanji „Klikni za nenasilje“.
Tekst koji slijedi nastao je temeljem iskustva provedbe radionice opće prevencije  naše volonterk, studentice prve godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije i dio je medijske kampanje „Klikni za nenasilje".
Kampanja se provodi provodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o govoru mržnje na internetu te smanjenja tolerancije na govor mržnje na internetu  i poticanja djece, mladih i odraslih na aktivno zalaganje za poštivanje ljudskih prava. Tekstom je odgovoreno na pitanja koja su učenicima bila najzanimljivija, a vezana su uz nasilje među vršnjacima.

... Read more ...

Klikni za sigurnost

Objavljeno: 26.06.2017.

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.
Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.

... Read more ...

Doprinos volontera – polaznika psihoterapijskih škola u Savjetovalištu „SPIRIT“ – prvi evaluacijski sastanak 2017.

Objavljeno: 03.03.2017.

Pet volontera  - polaznika gestalt i realitetne psihoterapijske škole, angažiranih u savjetovalištu Ambidekster klub „SPIRIT“  tijekom prva četiri mjeseca volontiranja dalo je velik doprinos u pružanju cjelovite psihosocijalne usluge korisnicima savjetovališta - djeci, mladima i obiteljima.

U naše savjetovalište javljaju se korisnici s različitim potrebama i problemima, jednom djelu naših korisnika – roditeljima i mladima  je osim savjetovanja i različitih edukativnih programa koje provodimo potrebna i pomoć psihoterapeuta. Stoga je doprinos studenata psihoterapijskih škola  bio od velike pomoći,  na taj način bi obitelji uspjele dobiti cjelovitu uslugu na jednom mjestu.

... Read more ...

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.

UPOZNAJ AMBIDEKSTER KLUB

Ambidekster klub - Savjetodavni i edukativni centar za djecu mlade i obitelj

Objavljeno: 11.01.2017.

Čime se bavimo i što nudimo

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne  programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

MISIJA Ambidekster kluba je pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

On-line savjetovalište djeluje u sklopu nacionalne kampanje „Ne govoru mržnje na internetu“ (više na www.dislajkammržnju.hr) koju provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

On-line savjetovalište „Klikni za sigurnost“ namjenjeno je djeci, mladima, roditeljima i svima vama koji se želite informirati i savjetovati, saznati stručne i provjerene informacije vezane uz nasilje preko interneta ili druge oblike nasilja. Stručne, educirane  osobe pomoći će vam u situacijama kada ste u dilemi, niste sigurni kako postupiti i kome se nadalje obratiti.

... Read more ...

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Objavljeno: 06.01.2017.

Program savjetovališta zasnovan  na  postmodernoj paradigmi i  multisistemskom pristupu ogleda se u sljedećim učincima:
Korisnici su vrlo zadovoljni tijekom i kvalitetom rada, te pristupačnošću "savjetovališta u susjedstvu", stoga je savjetovalište je popularno i nestigmatizirajuće, pojedinci i obitelji samoinicijativno obraćaju za pomoć.

... Read more ...

KIM – kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja među djecom i mladima

Objavljeno: 06.01.2017.

Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.

... Read more ...

Info punkt „InFORMIRAJ se“ – o klubu za zapošljavanje mladih

Objavljeno: 16.01.2015.

Što je info punkt „InFORMIRAJ se“

U ovom info punktu možeš saznati informacije o Klubu za zapošljavanje „Korak dalje“ te informacije vezane uz zapošljavanje mladih: koja su tvoja prava kao mlade osobe u području zapošljavanja u Hrvatskoj, koje su tvoje mogućnosti, gdje tražiti posao, kako ga tražiti, kako napisati životopis i zamolbu te kako se predstaviti na razgovoru za posao. Tekstove pišu mladi koji dolaze u klub za zapošljavanje.

... Read more ...

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“

Objavljeno: 13.12.2013.

Europska unija "Ulaganje u budućnost"

Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH www.strukturnifondovi.hr

Projekt „Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“ usmjeren je na jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga kao i na osnaživanje stručnih kompetencija djelatnika iz sustava socijalne skrbi u tri lokalne zajednice: u Zagrebu, Karlovcu i Gospiću.

Suradnjom i umrežavanjem dionika u lokalnim zajednicama, djeci i mladima, te obiteljima u riziku i krizama postat će dostupne socijalne usluge  integrirane  psihosocijalne podrške.

... Read more ...

Financijska podrška

Objavljeno: 14.02.2012.

Institucionalna podrška

„Ambidekster klub je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.“
www.zaklada.civilnodrustvo.hr

... Read more ...