DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“

Projekt „Najjači stav“ usmjeren je suzbijanje i sprječavanje razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila u mladih kao i drugih disfunkcionalnih ponašanja, odnosno poremećaja u ponašanju. Namijenjen je prije svega mladima, adolescentima srednjoškolske dobi (uz sudjelovanje roditelja) koji su u riziku od razvoja ovisnosti/ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane).
U školskog godini 2016/2017. projekt se provoditi za korisnike iz tri lokalne zajednice, odnosno dvije županije: za korisnike iz Zagrebačke županije - grad Zagreb – istočni dio te u općini Sesvete, kao i za korisnike iz Varaždinske županije u Varaždinu. Provodi se uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravosuđa te u pratnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije.

... Read more ...

Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca

Objavljeno: 24.07.2017.

Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca

Provedbom projekta „Zavrti promjenu – projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“ doprinosi se razvoju i promociji održivih i kvalitetnih volonterskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, temeljenim na principima rada s mladima. Projekt će, kreiranjem i provedbom volonterskih programa temeljenim na potrebama i interesima učenika te korištenjem resursa u lokalnoj zajednici, promovirati vrijednosti i prednosti volontiranja. Također će doprinijeti povećanju broja učenika uključenih u volonterske aktivnosti u ustanovama i organizatorima volontiranja u lokalnim zajednicama.

... Read more ...

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

„Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ trogodišnji je program (2017-2019) koji se provodi u parterstvu Ambidekster kluba i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav.

Program „Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ usmjeren jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju psihoedukativnog programa  „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u zatvorski sustav RH.
Provođenjm programa radionica u zatvorima i kaznionicama „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ se želi doprinijeti ispunjavanju svrhe same kazne zatvora/odgojne mjere - aktivnom i odgovornom korištenju vremena provedenog na izdržavanju kazne/izvršavanju odgojne mjere te pripremi počinitelja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.  
„Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ je dokazano učinkovita metoda grupnog psihoedukativnog rada sa svrhom razvijanja i uvježbavanja  socijalnih i socijalno-emocionalnih vještina, vještina asertivnosti i rješavanja problema u različitim skupinama zatvorenika.  Metoda je prepoznata unutar zatvorskog sustava Republike, te se od kraja 2014. godine u suradnji Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav, Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu metoda promišlja i razvija u namjeri  trajne implementacije u zatvorski sustav RH.

... Read more ...

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Objavljeno: 13.07.2017.

Korak dalje - klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Opći cilj programa Korak dalje je poticati mlade u riziku od socijalne isključenosti i opću populaciju mladih u dobi od 15 do 24 godine na usvajanje znanja i vještina koje će im pomoći pri povećanju šansi za zapošljavanje.

... Read more ...

Projekti/programi Ambidekster kluba

Objavljeno: 06.01.2017.

Projekti/programi Ambidekster kluba

Projekti/programi Ambidekster kluba usmjereni na četiri područja:

(1)    projekti usmjereni jačanju kapaciteta i održivog razvoja Ambidekster kluba
(2)    pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima  
(3)    preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih psihosocijalnih kompetencija
(4)    projekti samofinaciranja putem nakladničke djelatnosti

... Read more ...

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

On-line savjetovalište djeluje u sklopu nacionalne kampanje „Ne govoru mržnje na internetu“ (više na www.dislajkammržnju.hr) koju provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

On-line savjetovalište „Klikni za sigurnost“ namjenjeno je djeci, mladima, roditeljima i svima vama koji se želite informirati i savjetovati, saznati stručne i provjerene informacije vezane uz nasilje preko interneta ili druge oblike nasilja. Stručne, educirane  osobe pomoći će vam u situacijama kada ste u dilemi, niste sigurni kako postupiti i kome se nadalje obratiti.

... Read more ...

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Objavljeno: 06.01.2017.

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Program savjetovališta zasnovan  na  postmodernoj paradigmi i  multisistemskom pristupu ogleda se u sljedećim učincima:
Korisnici su vrlo zadovoljni tijekom i kvalitetom rada, te pristupačnošću "savjetovališta u susjedstvu", stoga je savjetovalište je popularno i nestigmatizirajuće, pojedinci i obitelji samoinicijativno obraćaju za pomoć.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.