DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Konfrenecija “Setting sail from the safe port”

Objavljeno: 13.11.2017.

Konfrenecija “Setting sail from the safe port”

Konfrenecija “Setting sail from the safe port”- nove spoznaje i trendovi u području deinstitucionalizacije, osnaživanja obitelji i podršci udomiteljskim obiteljima

... Read more ...

Poziv za zapošljavanje u Ambidekster klubu

Objavljeno: 21.09.2017.

Poziv za zapošljavanje u Ambidekster klubu

 

Ukoliko želite svoj radni angažman te doprinos i djelovanje u društvenoj zajednici posebice usmjeriti na razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj, te na neformalno obrazovanje u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, osnaživanja i društvenog uključivanja djece, mladih i odraslih, pozivamo Vas da nam se javite na ovaj poziv za zapošljavanje na jedno od dva radna mjesta:

1. Izvoditelj aktivnosti i stručnih intervnecija

Potrebne kvalifikacije:
VSS socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik+završena psihoterapijska škola

2. Koordinator rada udruge

Potrebne kvalifikacije: VSS socijalni pedagog, psiholog ili socijalni radnik
Poželjne dodatne kvalifikacije: edukacije u području u kojem udruga djeluje, edukacije za upravljanje projektima, za stručni rad s ciljnom populacijom, za upravljanje ljudskim resursima, medijsku pismenost i drugo.

Prijave do 28.09.2017. na e-mail : ambidekster.hr@gmail.com 
- potrebno je priložiti sažeto motivacijsko pismo i životopis.

... Read more ...

Poziv za osposobljavanje stručnih suradnika...

Objavljeno: 20.07.2017.

Poziv za osposobljavanje stručnih suradnika...

Ambidekster Klub u partnerstvu s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom te u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, Upravom za zatvorski sustav poziva zainteresirane stručnjake na dvodnevni trening za osposobljavanje u provođenju programa „Jačanje unutarnje snage – JUS-TSV - trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu RH“.
Pozivaju se stručnjaci: socijalni pedagozi, socijalni radnici i psiholozi  zainteresirani za provođenje programa „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u kaznenim tijelima u RH, a posebice stručnjaci zainteresirani za rad u Kaznionici u Glini, Zatvoru u Dubrovniku i Zatvoru u Gospiću da se prijave na e-mail:  ambidekster.hr@gmail.com.

... Read more ...

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Objavljeno: 27.06.2017.

Kako se nositi s nasiljem u školi?

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.

Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.
Tako su u školskoj godini 2016./2017. radionice opće prevencije provedene u ukupno  17 razreda Poljoprivredne škole i Trgovačke škole u Zagrebu te u 8 razreda Osnovne škole Dr. Jure Turića u Gospiću.

Tijekom radionica učenici su informirani o različitim oblicima nasilja, o primjerenim načinima reagiranja u slučajevima nasilja, senzibilizirani su za traženje stručne podrške u slučajevima nasilja te upoznati sa štetnosti i rasprostranjenosti elektroničkog nasilja (engl. cyberbullying).
Radionice su provodile izvoditeljice projektnih aktivnosti Ambidekster kluba uz pomoć i podršku volonterki – aktivistkinja koje su i same sudjelovale na edukaciji "Cybercool - edukacija i aktivizam" u svrhu njihovog osposobljavanja za sudjelovanje u kampanji „Klikni za nenasilje“.
Tekst koji slijedi nastao je temeljem iskustva provedbe radionice opće prevencije  naše volonterk, studentice prve godine preddiplomskog studija socijalne pedagogije i dio je medijske kampanje „Klikni za nenasilje".
Kampanja se provodi provodi s ciljem podizanja svijesti javnosti o govoru mržnje na internetu te smanjenja tolerancije na govor mržnje na internetu  i poticanja djece, mladih i odraslih na aktivno zalaganje za poštivanje ljudskih prava. Tekstom je odgovoreno na pitanja koja su učenicima bila najzanimljivija, a vezana su uz nasilje među vršnjacima.

... Read more ...

Klikni za sigurnost

Objavljeno: 26.06.2017.

Klikni za sigurnost

Projektom "Klikni za sigurnost", odnosno planiranim i provedenim aktivnostima i intervencijama nastojalo se doprinijeti smanjenju različitih pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima. Aktivnosti su se provodile u dvije lokalne zajednice – u Zagrebu i Karlovcu - te kroz umrežavanje savjetovališnih resursa i dionika u tim lokalnim zajednicama.
Provedene su radionice opće prevencije pod nazivom "Budi najjača karika u lancu nenasilja" u razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola. Njihovom provedbom pridonosi se povećanju kompetencija djece i mladih za prepoznavanje različitih oblika nasilja i primjereno reagiranje u navedenim okolnostima.

... Read more ...

Doprinos volontera – polaznika psihoterapijskih škola u Savjetovalištu „SPIRIT“ – prvi evaluacijski sastanak 2017.

Objavljeno: 03.03.2017.

Doprinos volontera – polaznika psihoterapijskih škola u Savjetovalištu „SPIRIT“ – prvi evaluacijski sastanak 2017.

Pet volontera  - polaznika gestalt i realitetne psihoterapijske škole, angažiranih u savjetovalištu Ambidekster klub „SPIRIT“  tijekom prva četiri mjeseca volontiranja dalo je velik doprinos u pružanju cjelovite psihosocijalne usluge korisnicima savjetovališta - djeci, mladima i obiteljima.

U naše savjetovalište javljaju se korisnici s različitim potrebama i problemima, jednom djelu naših korisnika – roditeljima i mladima  je osim savjetovanja i različitih edukativnih programa koje provodimo potrebna i pomoć psihoterapeuta. Stoga je doprinos studenata psihoterapijskih škola  bio od velike pomoći,  na taj način bi obitelji uspjele dobiti cjelovitu uslugu na jednom mjestu.

... Read more ...

Dan ružičastih majica u zagrebačkoj Dubravi, 22.02.2017.

Objavljeno: 23.02.2017.

Dan ružičastih majica u zagrebačkoj Dubravi, 22.02.2017.

Aktivisti iz Ambidekster kluba iz zagrebačke Dubrave su zajedno s učenicima iz Poljoprivredne, Prehrambeno-tehnološke, Veterinarske škole i XII. gimnazije obilježili Dan ružičastih majica na način da je u zajedničkom prostoru škola organiziran glazbeni nastup učenika koji su pokazali svoje umijeće pjevanja, sviranja, beatbox-anja, dok su istovremeno kraj njih ostali učenici oslikavali ružičaste majice i ispunjavali ih pozitivnim porukama koje pozivaju na ljubav, sklad, nenasilje. Slike majica bit će objavljene na facebook stranici Ambidekster kluba (https://www.facebook.com/ambidekster.hr/) te će svi zainteresirani moći glasati za onu koja im se najviše sviđa, a zatim će imati priliku i osvojiti tu majicu.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Objavljeno: 06.01.2017.

“KLIKNI ZA SIGURNOST” - ONLINE SAVJETOVALIŠTE AMBIDEKSTER KLUBA

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.