DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu (2017-2019)

„Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ trogodišnji je program (2017-2019) koji se provodi u parterstvu Ambidekster kluba i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Uprave za zatvorski sustav.

Program „Trening socijalnih vještina u zatvorskom sustavu“ usmjeren jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i zatvorskog sustava za trajnu implementaciju psihoedukativnog programa  „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ u zatvorski sustav RH.
Provođenjm programa radionica u zatvorima i kaznionicama „Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ se želi doprinijeti ispunjavanju svrhe same kazne zatvora/odgojne mjere - aktivnom i odgovornom korištenju vremena provedenog na izdržavanju kazne/izvršavanju odgojne mjere te pripremi počinitelja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.  
„Jačanje unutarnje snage JUS-TSV – trening socijalnih vještina“ je dokazano učinkovita metoda grupnog psihoedukativnog rada sa svrhom razvijanja i uvježbavanja  socijalnih i socijalno-emocionalnih vještina, vještina asertivnosti i rješavanja problema u različitim skupinama zatvorenika.  Metoda je prepoznata unutar zatvorskog sustava Republike, te se od kraja 2014. godine u suradnji Središnjeg ureda, Uprave za zatvorski sustav, Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu metoda promišlja i razvija u namjeri  trajne implementacije u zatvorski sustav RH.

... Read more ...

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Objavljeno: 06.01.2017.

SPIRIT - Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

Program savjetovališta zasnovan  na  postmodernoj paradigmi i  multisistemskom pristupu ogleda se u sljedećim učincima:
Korisnici su vrlo zadovoljni tijekom i kvalitetom rada, te pristupačnošću "savjetovališta u susjedstvu", stoga je savjetovalište je popularno i nestigmatizirajuće, pojedinci i obitelji samoinicijativno obraćaju za pomoć.

... Read more ...

Sunčana strana ulice

Objavljeno: 06.01.2017.

Sunčana strana ulice

Ciljevi provođenja programa

U odnosu na strategiju razvoja djelatnosti socijalne skrbi:
Doprinos u širenju integriranih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj temeljenih na etici participacije (sudjelovanju korisnika) te na izgradnji partnerstva između OCD-a, institucija i lokalne samouprave

U odnosu na dobrobiti za korisnike:
Pospješivanje otpornosti  i socijalne integracije/uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju (posebice visokorizične djece i mladih - počinitelja kaznenih djela, mladih sklonih nasilničkom ponašanju, djece i mladih izvan procesa školovanja, te djece i mladih s internaliziranim PUP-om

... Read more ...

KIM – kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja među djecom i mladima

Objavljeno: 06.01.2017.

Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.

... Read more ...

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.