DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Poziv za zapošljavanje u Ambidekster klubu

Objavljeno: 22.11.2019.

Prijave do 27.11.2019. na e-mail : ambidekster.hr@gmail.com - potrebno je priložiti sažeto motivacijsko pismo i životopis.

Potrebne kvalifikacije: SSS ekonomskog smjera ili gimnazija i/ VSS ekonomskog ili društvenog smjera

Poželjne dodatne kvalifikacije: edukacije u području administrativno-financijskog poslovanja, u području razvoja i organiziranja rada udruga, upravljanja projektima, ljudskim resursima, suradnje i korespodencije

Iskustvo u radu: najmanje 3 godine

Iskustvo rada u civilnom sektoru, u administrativno-financijskom poslovanju, u prijavama i provedbi programa i projekta, posebice projekta financiranih iz europskih fondova, vođenju ureda i organiziranju podataka i slično.

Radni zadaci se odnose na sljedeće poslove:

• financijsko-administrativni poslovi (izrada proračuna projekta, uvrštavanje računa u projekte
praćenje utroška sredstva po projektima, izrada ugovora, narudžbenica, putnih naloga,
unošenje i provođenje platnih naloga i računa kroz sustav internetskog bankarstva te asistencija računovodstvu i drugo)
• samostalna izrada pregleda aktivnosti, specijaliziranih financijskih izvještaja za donatore s potrebnom pratećom dokumentacijom
• unos podataka, vođenje evidencija i baza podataka, obrada podataka, pohrana dokumenata (Primjerice: vođenje evidencije radnih sati zaposlenih; evidencija bolovanja i godišnjih odmora; prijave/odjave radnika, koordiniranje liječničkih pregleda radnika i zaštite na radu, evidencija edukacija i događanja, kontakata partnera i suradnika, volontera, rada za opće dobro)
• logistička podrška u provođenju projekta
• komunikacija i korespondencija sa suradnicima i partnerima
• koordinacija aktivnosti unutar ureda te vođenje interne komunikacije unutar organizacije
• praćenje ispunjavanja ugovornih obveza prema donatorima, vođenje brige o pravodobnosti izvješćivanja i dostave dokumentacije nadležnim tijelima i donatorima
• vođenje brige o pohrani dokumenata, njihovoj dostupnosti te dostupnosti promotivnih materijala
• vođenje uredskog poslovanja kao podrška rukovođenju i upravljanju organizacijom
• koordinacija dostave i poštanskih isporuka
• upravljanje potrošnim materijalom, nabavka opreme i usluga
• koordinacija uređivanja i održavanja radnih prostora
• vođenje brige o urednosti radnih prostora
• putovanja radi sudjelovanja na edukacijama i provedbe projekta
• ostali poslovi u skladu s potrebama organizacije.

Uvjeti rada:

• Probni rok: 3 mjeseca
• 40 satni radni tjedan
• rad na određeno, početak rada 01.12.2019.
• Mjesto rada: Zagreb
• Rad u popodnevnoj smjeni prema dogovoru
• Ukupni troškovi plaće u probnom roku: 6.000,00
• Mogućnost zapošljavanja na ugovor o radu nakon probnog roka s većom plaćom, ovisno o priljevu sredstava

Vještine i znanja:

• Visoka razina etičnosti u ophođenju s ljudima, vještine dogovaranja i organizacije poslova uredskog poslovanja i vođenja ureda
• Visoka razina znanja administrativno-financijskog poslovanja u udruzi građana
• Razumijevanje i primjena društveno odgovornog poslovanja
• Upoznatost s ključnim područjima te spremnost djelovanja sukladno vrijednostima koje Ambidekster klub zagovara i promiče
• Inicijativnost u predlaganju novih rješanja i poboljšanju funkcioniranja Udruge
• Visoka razina znanja hrvatskoga jezika u govoru i pismu
• Srednja razina vladanja engleskim jezikom u govoru i pismu
• Vozačka dozvola B katgegrije- poželjno ali nije obvezno.

 

 

 

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.